Uw partner voor bouwkundige adviezen, dienstverlening, opleidingen en trainingen

MOOIJ ADVIES

JAMO productions

Tekstvak: Mooij Advies voor maatwerk in opleiding en traning

Door de steeds veranderende wet– en regelgeving op het gebied van de bebouwde ruimten in Nederland, moeten mensen in het vakgebied van het gemeentelijke bouw– en woningtoezicht hun kennis up to date houden.
In de praktijk blijkt dat de medewerkers van het bouw– en woningtoezicht vaak, door een hoge werkdruk, weinig tijd kunnen vrijmaken om deel te nemen aan vakgerichte cursussen. De benodigde cursustijd wordt voor een deel bepaald door de reistijd naar en van de cursuslocatie. Dat is jammer, want die tijd zou  men eigenlijk nuttiger kunnen besteden. Voorts is er in Nederland geen bouw– en woningtoezicht gelijk. Ook de werkzaamheden verschillen van aard en inhoud per situatie. Daarom verzorgt Mooij Advies cursussen, trainingen en workshops in compagny, specifiek op het bouw– en woningtoezicht toegespitst. Hiermee wordt op adequate wijze de kennis van de medewerkers op up to date  gehouden. 

Mooij Advies voor maatwerk in: 
de opleiding en training van medewerkers bouw– en woningtoezicht op het gebied van bestaande en nieuwe wet– en regelgeving inzake de bebouwde omgeving
het coachen van nieuw medewerkers bouw– en woningtoezicht (jong  talent) bij hun eerste werkzaamheden
het geven van voorlichting aan bestuurders over de taken en verantwoordelijkheden van het bouw– en woningtoezicht

Een opleiding op maat, Mooij Advies dat staat.