Uw partner voor bouwkundige adviezen, dienstverlening, opleidingen en trainingen

MOOIJ ADVIES

JAMO productions

Tekstvak: Mooij Advies voor onderwijs

Jaarlijks studeren veel jongeren, zowel op MBO als HBO niveau, af in het vak “bouwkunde”. Een aantal van hen gaat daarna nog verder studeren, maar de meesten gaan op zoek naar een uitdagende en dynamische baan. 
Uit onderzoek is gebleken dat er maar weinig afgestudeerde bouwkundigen kiezen voor een baan bij de overheid cq. een gemeente.  

Uit onderzoeken is gebleken dat de reden hiervan ondermeer is gelegen in het feit dat studenten, tijdens hun opleiding, nauwelijks vakinhoudelijk worden geďnformeerd over het werk van de gemeenten. Hen wordt weinig tot niets verteld over wat de gemeenten op bouwkundig gebied doen en wat dat werk allemaal inhoudt. Het is dan ook logisch dat de afgestudeerde MBO en HBO bouwkundigen niet snel kiezen voor een carričre bij een gemeente. 

Mooij Advies vindt het jammer dat deze studenten tijdens hun opleiding inhoudelijk weinig informatie krijgen over het bouwkundige werk bij een  gemeente, cq het bouw– en woningtoezicht. 

Daarom geeft Mooij Advies graag gastcolleges aan studenten bouwkunde over het werk van het gemeentelijk bouw– en woningtoezicht.