Uw partner voor bouwkundige adviezen, dienstverlening, opleidingen en trainingen

MOOIJ ADVIES

JAMO productions

Tekstvak: Mooij Advies voor bedrijven

Als vakspecialist kunnen wij u adviseren over en/of ondersteunen bij:
het onderzoeken van uw bouwmogelijkheden
het onderzoeken van de door u benodigde vergunningen
het overleggen met de gemeente
het onderzoeken van de op uw bouwplannen betrekking hebbende   wet– en regelgevingen
het beoordelen van offerten van aannemers en installateurs met betrekking tot uw bouwplannen
het begeleiden van en/of het toezicht houden tijdens de realisatie van  uw bouwplannen
het opstellen van bouwkundige onderhoudsrapporten
het opstellen van bouwkundige inspectierapporten ten behoeve van het aankopen of verkopen van bouwkundige objecten
de overige op uw plannen betrekking hebbende bouwkundige zaken

Een succesvolle realisatie van een bouwplan of de aankoop of verkoop van een object begint met een goede voorbereiding. Mooij Advies kan als bouwkundig specialist u daarbij ondersteunen en adviseren.